Rytmus dne

Svatojánkův den

Celý program začíná příjezdem dětí mezi 8:30 a 8:45. Někteří rodiče vozí své děti do Řetouně sami, jiní využívají možnosti předat své dítě v Litoměřicích v 8:00. Do Řetouně jsou odváženy zapůjčenými auty některých rodičů. Okolo 9:00 se děti schází na zahradě pod starým dubem, kde se společně přivítají v raním kruhu. Následuje cesta do lesa či program výuky na zahradě.

Děti se vrací do zázemí školky na oběd, který je z důvodu cesty na autobus již v 11:30. Na jaře, v létě a na podzim děti obědvají ve venkovním přístřešku. V zimním období probíhá oběd ve vnitřních prostorech.

Po obědě část dětí z Litoměřic odchází s pedagogem na autobus do Rýdeče, ostatní děti, které si vyzvedávají rodiče, prožívají poobědový klid mezi 12:00 – 13:00. Pravidelně je přichystáno čtení pohádek, legend nebo jejich zpracování v loutkovém divadle. Děti u pohádky odpočívají.

V čase mezi 13:00 -14:00 probíhá volná hra. Děti využívají hračky a pomůcky k tomu přichystané. Je-li příznivé počasí, děti si hrají venku, za nepříznivého počasí si hrají v zázemí stavení. Rodiče si vyzvedávají děti od 13:30.

V současné době probíhá každé úterý odpolední program s výtvarnou dílnou do 16:00.

Comments are closed.