Proč lesní mateřská školka

Co si dítě odnáší z lesní mateřské školky

  • OPRAVDOVOST. Dítě zažívá svět tak jak JE, ve své přirozenosti, proměnách a ročních obdobích.
  • KREATIVITA. Vše co dítě potřebuje pro svou hru je připraveno v přírodě. Hra bez umělých hraček dítě skutečně rozvíjí. Pro takovou hru je potřeba být vnímavý, trpělivý, tvořivý a radostný.
  • ZDRAVÍ. Četné výzkumy dokazují, že děti, které tráví větší část dne ve venkovním prostředí jsou méně nemocné.
  • SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI. Menší a věkově různorodá skupina dětí umožňuje prožití mnoha vztahových situací, které jsou klíčové v nácviku sociálních dovedností a respektu k sobě i ke druhým lidem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně.
  • SEBEVĚDOMÍ. Prostředí lesní mateřské školky umožňuje svobodný rozvoj individuálních vloh každého dítěte.
  • ÚCTA K PŘÍRODĚ. Dítě poznává přírodu ve všech proměnách, zkoumá ji a buduje si k ní vztah, který snadno přetrvá do dospělosti.
  • SAMOSTATNOST. Děti jsou přirozeně vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za sebe, za své činy a své věci.

Nevýhody lesní MŠ

Lesní mateřské školky nejsou v současné době státem finančně podporovány, jsou tedy plně hrazeny z příspěvků rodičů.

 

Comments are closed.