Pedagogická koncepce

Lidé tvořící Lesní klub Svatojánek jsou příznivci tzv. lesní pedagogiky, která má dlouhou tradici v západních zemích Evropy. Hlavní myšlenkou je umožnit předškolním dětem co nejčastější pobyt v přírodě, ideálně v lese. Les je považován za „připravené prostředí“ kde předškolní dítě nachází vše pro harmonický seberozvoj a tvořivou aktivitu. Příroda je v průběhu roku velmi proměnlivá a neustále nabízí dostatek nových podnětů.

Sledování ročních cyklů a jejich tvořivé uchopení v tradičních oslavách je blízké waldorfské pedagogice, která je dalším inspiračním zdrojem pro Svatojánek. Slavení svátků v průběhu roku je skvělou příležitostí k setkávání s rodiči dětí a cestou k vytvoření společenství školky. Školka tak přestává být „odkladištěm dětí“, ale společně sdíleným prostorem.

Je nám blízká myšlenka tzv. unschoolingu (více zde). Děti není nutné zavřít mezi čtyři zdi pro to, aby se něco naučily. Největším učitelem je život sám, reálné zážitky. Pořádáme jednou do měsíce výlety, návštěvy galerií a divadel. Děti se pravidelně vrací ze školky autobusem. Cestou mají možnost setkat se s městským provozem. Snažíme se tak dětem zprostředkovat pestrou škálu zážitků.

Comments are closed.