Ceník

Provoz lesního klubu je plně hrazen z příspěvků rodičů.

PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

počet dní v týdnu

polodenní do 13:30 celodenní do 16:30

5*

4 000 Kč

5 000 Kč

4*

3 600 Kč

4 600 Kč

3*

3 000 Kč

4 000 Kč

2*

2 400 Kč

3 200 Kč

 

Kombinace polodenního a odpoledního pobývání:

3x týdně (2x polodenní a 1x celodenně) ………………………………….3 600 Kč

3x týdně (1x polodenní a 2x celodenně)…………………………………..3 700 Kč

4x týdně (2x polodenní a 2x celodenně) ………………………………….4 200 Kč

4x týdně (1x polodenní a 3x celodenně)…………………………………..4 400 Kč

5x týdně (2x polodenní a 3x celodenně) ………………………………….4 700 Kč

5x týdně (1x polodenní a 4x celodenně)…………………………………..4 900 Kč

- sleva pro sourozence 30%

- sleva pro samoživitelky/samoživitele 15%

Platbu školkovného je potřeba zaslat na účet 239726401/0300 vždy do 10. dne v měsíci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Platba v hotovosti po domluvě možná.

V případě, že školkovné není uhrazeno včas, platí se sankce 5% z měsíční platby za každý týden prodlení.

 

Comments are closed.